คณะกรรมการ THAI พิจารณาทบทวนการซื้อเครื่องบินลำใหม่

คณะกรรมการการบินไทยฯ (Eknithi Nititanprapas) กล่าวในวันนี้ว่าคณะกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะทบทวนแผนการซื้อเครื่องบินใหม่ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2561

คณะกรรมการยังจะหารือเกี่ยวกับแผนการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนายอีททิชิกล่าว

ประเด็นเหล่านี้รวมอยู่ในแผนปฏิรูปองค์กรซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลกำไรในระยะยาวให้กับสายการบินแห่งชาติ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วแผนปฏิรูปจะถูกส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเดือน ธ . ค. นี้