รถรับจ้างผสม น้ำมันเครื่อง ที่มีความหนืดต่างกันลงในเครื่องยนต์ ได้หรือไม่

รถรับจ้างผสม น้ำมันเครื่อง ที่มีความหนืดต่างกันลงในเครื่องยนต์ ได้หรือไม่ สำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์มักมีคำถามหนึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เมื่อจะทำการเปลี่ยนถ่ายหรือเติมพร่องน้ำมันเครื่องว่า…. ใช้ น้ำมันเครื่อง ที่มีความหนืดต่างกัน มาผสมกันได้หรือไม่? คำตอบ คือ สามารถเติม น้ำมันเครื่อง ที่มีความหนืดต่างกันได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

น้ำมันเครื่อง

– ผสมกันในสัดส่วนที่เล็กน้อย (ไม่เกิน 10%) เช่น น้ำมันเครื่องขาด หรือ น้ำมันเครื่องพร่อง
– ความหนืดและคุณสมบัติที่ไม่แตกต่างกันมาก และมีสารเติมแต่งประเภทเดียวกัน
– เป็นน้ำมันเครื่องยี่ห้อเดียวกัน เพราะถ้าใช้น้ำมันเครื่องคนละยี่ห้อ อาจมีความแตกต่างในเชิงคุณสมบัติ และโครงสร้างของน้ำมันซึ่งจะบั่นทอนสมรรถนะการหล่อลื่น รวมถึงความสามารถในการปกป้องเครื่องยนต์

แต่อย่างไรก็ตาม ทางที่ดีที่สุดควรหา น้ำมันเครื่อง ที่เป็นชนิดเดียวกัน และมีความหนืดเท่ากันมาเติม เพื่อหลีกเลี่ยงความแปรเปลี่ยนในเชิงโครงสร้าง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่อง อันจะสามารถก่อให้เกิดปัญหากับเครื่องยนต์ได้เช่นกัน หากไม่มั่นใจว่ารถของเราเหมาะกับ น้ำมันเครื่องแบบไหน เบอร์ความหนืดควรเป็นเท่าไหร่

เติม น้ำมันเครื่อง เกินขีดบน ทำอย่างไรดี

หลายคนมีความเชื่อที่ว่าการที่เติม น้ำมันเครื่อง จนเกินขีดบน จะถูกเพลาข้อเหวี่ยงตีจนเกิดฟอง สุดท้ายแล้วก็นำรถกลับเข้าไปให้ช่างถ่ายน้ำมันเครื่องที่ล้นออก ซึ่งความจริงแล้ว การที่เติม น้ำมันเครื่อง เกินขีดที่กำหนดไว้ หรือเติมจนล้น จำเป็นต้องถ่ายน้ำมันเครื่องออกโดยสถานอย่างเดียวหรือไม่ แล้วถ้าเราไม่ถ่ายออกล่ะจะเกิดอะไรขึ้น ไปหาคำตอบกัน

การที่เติมน้ำมันเครื่องเกินขีดที่กำหนดไว้เล็กน้อย ไม่ได้เกิดผลเสียอะไรแต่อย่างใด เพราะเนื่องจากผู้ผลิตได้กะระยะไว้อยู่แล้ว หากเติมน้ำมันเครื่องจนเลยขีดบนเล็กน้อยประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ก็ไม่จำเป็นต้องถ่ายน้ำมันเครื่องออก แต่ถ้าเกินขีดบนไปกว่า 10-20 มิลลิเมตร แนะนำควรถ่ายออกจนได้ระดับขีดบน หรือเกินขีดมาเล็กน้อย เพราะอาจจะมีปัญหาตามมา ซึ่งน้ำมันจะพยายามหาทางออกตามช่องทางอื่น เช่น ปะเก็น

แต่ถ้าน้ำมันเครื่องลดต่ำกว่าขีดล่าง ก็ควรเติมน้ำมันเครื่องให้อยู่ขีดบน หรืออยู่ระหว่างขีดล่างกับขีดบน เพราะยิ่งน้ำมันเครื่องมีมากเท่าไร การรับภาระก็น้อยลงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ควรหมั่นตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม