ส่อแววลองกองล้นตลาดผลผลิตพุ่งสูงกว่า 8 เท่า

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. เปิดเผยปริมาณผลผลิต ผลไม้ 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน, เงาะ, มังคุด, ลองกอง ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, นครศรีธรรมราช, ระนอง, กระบี่,พังงา และภูเก็ต โดยพบว่าปีนี้ ผลผลิตจะมีเพิ่มมากขึ้นตามสัดส่วนพื้นที่ปลูกที่มีมากขึ้นกว่า 3,085 ไร่ จากพื้นที่ปลูกในปีที่แล้วที่มีประมาณ 525,647 ไร่ โดยพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นมากที่สุด 6.63 % หรือ 13,288 ไร่

ส่วนผลผลิต ผลไม้ทั้ง 4 ชนิด คาดว่าจะมีประมาณ 440,579 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 195,179 โดยผลผลิตลองกอง จะเพิ่มขึ้นมากสุด 872.26%, มังคุดเพิ่มขึ้น 123.38 %, เงาะ เพิ่มขึ้น 76.75 % ส่วนทุเรียน เพิ่มขึ้น 46.49 %

โดยปัจจัยที่ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ปริมาณน้ำเพียงพอ และปีที่ไม้ผลทั้ง 4 ชนิดออกดอกติดผลน้อย ทำให้ต้นมีโอกาสได้พักตัวสะสมอาหารเต็มที่ ซึ่งคาดว่า ผลผลิตจะออกมากช่วงปลายเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องถึงกลางเดือนกันยายนนี้

ขอบคุณข้อมูล จาก ch7