เขาหินเหล็กไฟ

อยากชมวิวหัวหินแบบพาโนรามาต้องเดินทางมายังเขาหินเหล็กไฟหรือเขาเรดาร์ ซึ่งมีจุดชมวิวที่เผยให้เห็นภาพ ของหัวหินชัดเจนทุกทิศทาง และกระจายทั่วยอดเขาถึง 6 จุดให้นักท่องเที่ยวได้เดินถ่ายภาพวิวเมืองหัวหิน ได้ตามใจชอบ โดยเฉพาะการได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกจากจุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟนั้น เป็นอะไรที่ คุณจะลืมไม่ลงเลยทีเดียว

นอกจากการเป็นจุดชมวิวที่น่าทึ่งแล้ว บนยอดเขายังเป็นที่ประดิษญานพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ซึ่งหันพระพักตร์ทอดพระเนตรลงไปยังตัวเมืองหัวหิน เนื่องจากในอดีตพระองค์เคยเสด็จฯ มาประทับ ณ เมืองหัวหินนี้ ทรงโปรดปรานเป็นอย่างมาก และได้ทรงนำ ความเจริญต่างๆ เข้ามาสู่หัวหินมากมาย และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน ประชาชนชาวหัวหินจึงได้ร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ขึ้นมา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand